Chuyện người anh em (42).

Người anh em kể hôm qua anh với vợ anh ngồi xem tivi, bật linh tinh ra đến một cái phim truyền hình Việt Nam, bình thường chả bao giờ xem phim Việt Nam đâu, lúc ấy nghĩ thế nào lại bảo thôi xem thử tí xem bây giờ nó làm phim ra sao. Đmẹ mày không thể tưởng tượng chúng nó nói chuyện với nhau ngu đần thế nào đâu, khách sáo kệch cỡm giả tạo đéo chịu nổi, cứ như là, cứ như là Nguyễn Phú Trọng ý..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s