Chuyện người anh em (45).

Khi mùa đông đến, nếu trên đời này có hai điều mà chú không bao giờ nên nghi ngờ, thì đó chính là lòng yêu nước của anh, và khả năng chịu lạnh của phụ nữ. Cả hai đều rất nóng bỏng, người anh em vừa nói vừa co ro bên ly trà bốc khói..

One thought on “Chuyện người anh em (45).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s