Mình bật ngón tay cái khen anh đúng là một tay hảo hán. Người anh em trừng mắt quát đmẹ thằng ngu, tao là người Việt Nam.