Chuyện người anh em (54).

Người anh em tâm sự với mình, thở dài bảo dạo này anh cô đơn đến cùng cực.. Mình thắc mắc ơ sao anh mới lấy vợ mà lại cô đơn? Người anh em lắc đầu, bảo từ ngày lấy vợ, ông bà già anh về phe vợ anh, ghét anh vãi l.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s