Chuyện người anh em (55).

Người anh em bảo ở cái xứ mình, cứ tin đồn thì thường nó lại đúng, còn tin chính thống thì thường nó lại sai, tạo thành một ma trận thật giả lẫn lộn, cuốn người ta vào vòng xoáy của các tin đồn, mỗi tin lại lệch đi một tí, mỗi ông lại tin theo một nẻo. Chỉ duy có tin chính thống thì đéo ông nào tin, hehe..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s