Người anh em bảo ở cái xứ mình, cứ tin đồn thì thường nó lại đúng, còn tin chính thống thì thường nó lại sai, tạo thành một ma trận thật giả lẫn lộn, cuốn người ta vào vòng xoáy của các tin đồn, mỗi tin lại lệch đi một tí, mỗi ông lại tin theo một nẻo. Chỉ duy có tin chính thống thì đéo ông nào tin, hehe..