hôm nay tôi chẳng làm gì

bạn bè không gọi đi trà đá không

hôm nay tôi lại lông bông

nghĩ về những bóng áo hồng đã qua

 

phố phường đầy nắng đầy hoa

tôi đi mà nhớ chúng ta một thời

‘ngày xưa lửa đỏ cháy trời’

bây giờ nhẩm lại những lời trót quên

nợ nần đâu dễ đáp đền

ghi vào trang giấy cạnh bên cuộc đời

 

em nhìn đăm đắm trời ơi

một trong hoang hoải đánh rơi tôi rồi