Chuyện người anh em (63).

Ngồi uống chén nước, người anh em bảo ờ, thằng ấy nó post nhiều cái bức xúc chửi lãnh đạo chửi chế độ, anh cũng thấy nó nói đúng, mà đmẹ anh sắp vào đảng nên đéo dám like. Mình nghe thế, đéo thèm nói gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s