Ngồi uống chén nước, người anh em bảo ờ, thằng ấy nó post nhiều cái bức xúc chửi lãnh đạo chửi chế độ, anh cũng thấy nó nói đúng, mà đmẹ anh sắp vào đảng nên đéo dám like. Mình nghe thế, đéo thèm nói gì.