Chuyện người anh em (67).

Ánh mắt rạng rỡ, người anh em hân hoan nói cuối tuần này sẽ thật yên bình, thật hạnh phúc. Không có mẹ, không có vợ quản thúc. Ôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s