Chuyện người anh em (78).

Người anh em phì cười, nói ôi giời cha mẹ mà con cái mới hai mấy tuổi đầu, vừa học xong ra trường đã dạy nó tìm chỗ nào nhàn và ổn định mà rúc vào, thế thì đó là cái loại cha mẹ gì? Mày đừng nhăn mặt, phải đối mặt với thực tế, mới nghe hỏi một câu mà đã nhăn như đít khỉ thì mày là cái loại thanh niên đéo gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s