Người anh em phì cười, nói ôi giời cha mẹ mà con cái mới hai mấy tuổi đầu, vừa học xong ra trường đã dạy nó tìm chỗ nào nhàn và ổn định mà rúc vào, thế thì đó là cái loại cha mẹ gì? Mày đừng nhăn mặt, phải đối mặt với thực tế, mới nghe hỏi một câu mà đã nhăn như đít khỉ thì mày là cái loại thanh niên đéo gì?