Chuyện người anh em (79).

Tởm hơn nữa, người anh em nheo mắt, là loại cha mẹ chú bác mà dạy con mình vào quân đội, công an nhưng không phải để trở thành những người dũng cảm, mà là để.. kiếm tiền. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s