Tởm hơn nữa, người anh em nheo mắt, là loại cha mẹ chú bác mà dạy con mình vào quân đội, công an nhưng không phải để trở thành những người dũng cảm, mà là để.. kiếm tiền.