Mình cau mày, này mày lấy tư cách gì để nhận xét phê phán như thế, chuyện ấy mình không tham gia trực tiếp mình biết như thế nào mà nói, mày có làm được như người ta không mà mày nói? Người anh em bĩu môi, đmẹ mày nói như cứt, mày xem phim, phim chán, mày chửi vãi l. ra, mày có đóng phim không, có làm phim không, sao mày chê kinh thế? Mình khựng lại, người anh em thủng thẳng phẩy tay, khán giả chỉ xem phim vẫn có quyền khen chê phim, độc giả chỉ đọc sách vẫn có quyền khen chê sách, thính giả chỉ nghe nhạc vẫn có quyền khen chê nhạc, phải không? Mọi chuyện hàng ngày trong cuộc sống cũng vậy, tất cả mọi người đều có quyền, đó là quyền được nói ra suy nghĩ của bản thân, qua đó tạo dựng không gian đa chiều để thông qua tranh luận mà thúc đẩy cái hay, loại bỏ cái dở. Thời buổi đéo nào rồi mà mày còn nghĩ rằng quyền được chê không phải là quyền?? Chỉ khen á, luôn đúng á, địt mẹ, cứt!!