Người anh em rung đùi, chú có biết tại sao chú tán con đéo nào cũng hỏng không? Mình nghệt ra, không nói gì. Đó là tại chú đéo bao giờ chịu nghe lời bọn anh, người anh em cười hơ hơ, lúc bọn anh nói thì chú gật gù ra vẻ ưng ý tâm đắc lắm, khuất mặt bọn anh thì chú lại làm theo kiểu của chú, tức là kiểu hỏng toi hết cả. Mình nhăn mặt, nhưng mà anh ơi, em này nó khác.. Đmẹ đã ngu lại còn thích cãi cố, người anh em bất ngờ quát lớn, chú làm như bọn anh xui dại chú không bằng, chuyện tán gái của chú, chỉ có bọn con gái mới là người đưa ra những lời xui dại thôi, còn bọn anh, đmẹ nói thật, xui dại chú mà có tiền thì chắc anh xui chú sạt nghiệp lâu rồi. Ngu lắm..