Chuyện người anh em (92).

Người anh em hỏi, mày biết anh nhớ nhất khoảng thời gian nào không? Mình gãi cằm, chắc là những lúc anh sống hết mình phải không? Người anh em lắc đầu, không phải, mày nhầm rồi, anh nhớ nhất là những năm tháng đã sống phí hoài trong đời. Mỗi lần nghĩ tới, lại thấy rùng mình, lại nhắc mình phải nhớ thật kĩ, để không bao giờ lặp lại thêm lần nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s