Người anh em hỏi, mày biết anh nhớ nhất khoảng thời gian nào không? Mình gãi cằm, chắc là những lúc anh sống hết mình phải không? Người anh em lắc đầu, không phải, mày nhầm rồi, anh nhớ nhất là những năm tháng đã sống phí hoài trong đời. Mỗi lần nghĩ tới, lại thấy rùng mình, lại nhắc mình phải nhớ thật kĩ, để không bao giờ lặp lại thêm lần nữa.