Người anh em cười ấm áp, xin chào các bạn, chúc mừng các bạn đã có bước đi đầu tiên đến với ngành kiến trúc, nhưng trước hết tôi muốn hỏi các bạn một điều, các bạn có thực sự đam mê kiến trúc không? Mình cùng mọi người đồng thanh, dạ có. Người anh em vẫn cười ấm áp, tốt quá tốt quá, vậy đến câu hỏi thứ hai nhé, trong số các bạn, có bạn nào thi đến lần thứ hai, thứ ba, hoặc nhiều hơn, mới đỗ không? Nếu có thì các bạn đó có thể đứng lên không? Mình cùng vài (nhiều phết) người đứng lên. Người anh em mắt sáng rực, vung tay, đây mới chính là những người thực sự đam mê kiến trúc, các bạn đã làm được điều mà rất nhiều người không hình dung nổi, trong đó có cả tôi ngày xưa.