đánh mất gì đừng đánh mất mình

đánh mất người đừng đánh mất tình

ai hai..

 

 

đánh mất giữa một tiếng thở dài

là trần ai chật ních

đánh mất khi trái tim phập phồng thình thịch

là vô định mất nhau

au hau..