Mất

đánh mất gì đừng đánh mất mình

đánh mất người đừng đánh mất tình

ai hai..

 

 

đánh mất giữa một tiếng thở dài

là trần ai chật ních

đánh mất khi trái tim phập phồng thình thịch

là vô định mất nhau

au hau..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s