không tên 5

Thôi
Ngủ đi em
Thành phố mình buồn ngủ mất rồi
Người ta nối chân nhau
Về với những cái ôm thật chặt
Yêu nhau thật chặt
Vắt qua mái tóc dài
Ánh mắt ngẩn ngơ
Một mình
anh cũng làm thơ
Hôm nay chẳng muốn mộng mơ làm gì
Em thì cứ cười khì
Một chân trời rất đẹp..
150326

trà đêm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s