Người anh em bảo đmẹ cái thằng ấy nó thất tình đau khổ vãi l., vật vã tơi bời. Mình gật gù, à tại nó lần đầu nếm mùi, chắc còn rữ rượi dài dài. Người anh em trầm ngâm, chưa đâu, như thế đã là gì, mày đã bao giờ đi bộ dưới mưa và khóc chưa? Mình bật cười, chính là anh đúng không? Đến lượt người anh em trầm ngâm, ừ đi bộ dưới mưa cho nó đau khổ, xong sau đó khóc vì lạnh quá..