Chuyện người anh em (100).

Người anh em bảo đmẹ cái thằng ấy nó thất tình đau khổ vãi l., vật vã tơi bời. Mình gật gù, à tại nó lần đầu nếm mùi, chắc còn rữ rượi dài dài. Người anh em trầm ngâm, chưa đâu, như thế đã là gì, mày đã bao giờ đi bộ dưới mưa và khóc chưa? Mình bật cười, chính là anh đúng không? Đến lượt người anh em trầm ngâm, ừ đi bộ dưới mưa cho nó đau khổ, xong sau đó khóc vì lạnh quá..

5 thoughts on “Chuyện người anh em (100).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s