Anh em rủ nhau đi xem bóng, người anh em cay đắng, nói đmẹ sao trận hay lại cứ hay đá sớm thế nhỉ, thứ bảy trước chín giờ tối đừng hòng vợ anh buông tha cho anh..