Chuyện người anh em (101).

Anh em rủ nhau đi xem bóng, người anh em cay đắng, nói đmẹ sao trận hay lại cứ hay đá sớm thế nhỉ, thứ bảy trước chín giờ tối đừng hòng vợ anh buông tha cho anh..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s