Mình bảo, xã hội Việt Nam bây giờ là xã hội công an trị rồi, nên con cái mình sau này, có gì mình chạy cho nó vào công an, thế là yên tâm. Người anh em cười nhạt, nhướn mày hỏi, yên tâm gì vậy mày?