Chuyện người anh em (102).

Mình bảo, xã hội Việt Nam bây giờ là xã hội công an trị rồi, nên con cái mình sau này, có gì mình chạy cho nó vào công an, thế là yên tâm. Người anh em cười nhạt, nhướn mày hỏi, yên tâm gì vậy mày?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s