Chuyện người anh em (103).

Người anh em hỏi, em đi bảo hành màn hình được bọn nó đổi cho cái mới xịn hơn mới hơn à, sướng thật nhỉ. Rồi người anh em chẹp miệng, giá mà bây giờ bố vợ cũng có chính sách bảo hành như thế thì có phải tuyệt vời không..

One thought on “Chuyện người anh em (103).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s