Người anh em hỏi, em đi bảo hành màn hình được bọn nó đổi cho cái mới xịn hơn mới hơn à, sướng thật nhỉ. Rồi người anh em chẹp miệng, giá mà bây giờ bố vợ cũng có chính sách bảo hành như thế thì có phải tuyệt vời không..