Chuyện người anh em (104).

Người anh em nói, xã hội này, luật pháp vỗn dĩ sinh ra để trở thành món hàng cho những kẻ cầm quyền buôn bán, vậy nên đừng ngạc nhiên khi người ta cứ nhắc đến pháp luật là nhắc đến tiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s