Người anh em nói, xã hội này, luật pháp vỗn dĩ sinh ra để trở thành món hàng cho những kẻ cầm quyền buôn bán, vậy nên đừng ngạc nhiên khi người ta cứ nhắc đến pháp luật là nhắc đến tiền.