Người anh em bảo, này tình hình bầu cử bầu keo thế nào nhỉ? Mình gãi cằm, ừ thấy muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Người anh em gật gù, tao về phải xích ngay cái thẻ cử tri mới được, không thể để ông già cầm đi bầu hộ cho cả nhà được.