Chuyện người anh em (106).

Người anh em bảo, này tình hình bầu cử bầu keo thế nào nhỉ? Mình gãi cằm, ừ thấy muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Người anh em gật gù, tao về phải xích ngay cái thẻ cử tri mới được, không thể để ông già cầm đi bầu hộ cho cả nhà được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s