Mình bảo anh không nên quá tiêu cực như thế, cuộc sống vẫn còn nhiều mặt tích cực, phải biết nhìn vào mặt tích cực nữa chứ, như anh em thấy tiêu cực quá, nhìn đâu cũng thấy có vấn đề. Người anh em cười nhạt, đmẹ, cái loại người như mày, hễ gặp chuyện xấu là thường trực câu cửa miệng rằng chẳng thay đổi được gì đâu, vậy mà cũng đủ tư cách để nói rằng người khác là quá tiêu cực à?