Chuyện người anh em (107).

Mình bảo anh không nên quá tiêu cực như thế, cuộc sống vẫn còn nhiều mặt tích cực, phải biết nhìn vào mặt tích cực nữa chứ, như anh em thấy tiêu cực quá, nhìn đâu cũng thấy có vấn đề. Người anh em cười nhạt, đmẹ, cái loại người như mày, hễ gặp chuyện xấu là thường trực câu cửa miệng rằng chẳng thay đổi được gì đâu, vậy mà cũng đủ tư cách để nói rằng người khác là quá tiêu cực à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s