không tên 6

đưa em đi khắp chân trời

đó là lời hứa của người đang yêu

cơn gió lạnh

chốn tiêu điều

ngoái về phiên chợ chiều xưa đã tàn

mùa đông vẫy gọi ly tan

chuyện tình ấy còn thở than đến giờ

gặp nhau giữa một giấc mơ

hay gặp nhau

giữa bài thơ viết cùng

 

thôi

lưu luyến

nhớ nhung

cũng thành dĩ vãng mông lung mất rồi

em đi qua giữa cuộc đời

tả tơi thương nhớ một trời mây trôi

 

mây nhẹ trôi

sao đổi ngôi

loài người vẫn cứ

bồi hồi

liêu xiêu

vẫn cầm tay

vẫn ráng chiều

vẫn đưa nhau tới tình yêu cuối cùng

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s