– Anh, em lắp cao bằng này nhé, số đẹp thước Lỗ Ban, hợp phong thuỷ anh ạ.
– Phong thuỷ cái lồn.