không tên 7

hay thôi, cắt tóc và cạo râu
làm một người tốt, một lần đầu xem sao
nhìn chung quanh, nhìn xuống, nhìn lên cao
thế gian lắm chuyện tào lao điên rồ
 
mộng giang san, hay mộng hồ đồ
tỉnh ra mới hiểu cơ đồ tiêu vong
 
đừng đặt tay lên tim
đặt tay ở trong lòng
tìm nhau quanh những vòng quay
 
tít mù

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s