hay thôi, cắt tóc và cạo râu
làm một người tốt, một lần đầu xem sao
nhìn chung quanh, nhìn xuống, nhìn lên cao
thế gian lắm chuyện tào lao điên rồ
 
mộng giang san, hay mộng hồ đồ
tỉnh ra mới hiểu cơ đồ tiêu vong
 
đừng đặt tay lên tim
đặt tay ở trong lòng
tìm nhau quanh những vòng quay
 
tít mù