không tên 9

Cơm áo không đùa với khách thơ’
Không khách không thơ vẫn thẫn thờ
Vùi trong bề bộn đời cay bạc
Ai bảo kiếp này chữ nghĩa cơ

Trách người ta trách làm sao hết
Thôi về tỉnh giấc giận cơn mơ
Trời không chút gió trời không hiểu
Giông tố có cơn bão có giờ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s