Ước gì

Ước gì có vú để khoe

Là ngay lập tức biến vè thành thơ

Ước gì vạch áo hững hờ

Là tôi có thể bất ngờ nở hoa

 

Ước gì bỗng hoá triết gia

Là sẽ dạy dỗ mọi nhà cho vui

Ước gì luôn thấy bùi ngùi

Là tôi sẽ kéo giật lùi thi ca

 

Thế mà đứng trước hiên nhà

Yêu em tôi viết thật thà.. yêu em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s