Gió mùa

hôm nay buồn quá

một cơn mưa lạnh đầu mùa

đi đâu không biết

dừng ngay lối nhỏ khúc cua

 

bao nhiêu là nước

gạt đi trên mái tóc xanh

bên đôi bờ mắt

nhoà đi chuyện những tròng trành

 

đây là mỹ dạ

hay là cô gái tôi quen

đi đâu cũng nhớ

bước chân dưới bóng cột đèn

 

hôm nay mồng một

nhà nào hăng hắc ma trơi

nồng qua da thịt

đốt cho cháy hết xuân thời

 

mưa còn hay tạnh

người còn hay đã bỏ đi

bỏ đi đâu mất

mang theo kí ức làm gì

..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s