Người anh em hỏi mày có biết tại sao người ta hay phát rồ lên vì những thứ như là chủ nghĩa cộng sản, rồi ai ét, rồi lễ lạc cầu xin thánh thần, vân vân.. không? Mình nghĩ một hồi rồi bảo anh nói đi. Người anh em cười nhạt, vì người ta thường chẳng hiểu gì về những điều ấy cả, không hiểu được nguồn cơn, không hiểu được bản chất, chỉ cuống lên chạy theo nhau sợ mất phần. Vì bản chất của con người là ngu xuẩn.