Đi ngủ sớm

Hôm nay tôi đi ngủ sớm

Chỉ kịp hít hà cái rét ngoài kia

Hôm nay tôi đã xa lìa

Đôi bàn tay rất tình ngày ấy

 

Hôm nay tôi đi ngủ sớm

Chạnh lòng nghĩ tới ai đang chịu rét ngoài kia

Hôm nay tôi chẳng biết sẻ chia

Tặc lưỡi buồn đắp chăn đi ngủ

 

Hôm nay tôi đọc nhiều-nhưng-chưa-đủ

Mong một ngày làm được gì đó ngoài kia

Nhìn cuốn sách nặng chịch giá bìa

Tôi ngáp dài đắp chăn đi ngủ

 

Mơ một câu chuyện cũ

Về cô gái và mối tình rét mướt..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s